TMA Outplacement

TMA Outplacement

‘’Nieuwe kansen vanuit je eigen talent’’

Outplacement met TMA methode

Als een organisatie te maken krijgt met reorganisaties of krimp waarbij mensen de organisatie moeten verlaten, is begeleiding van werk naar werk vaak de beste oplossing. De TMA methode biedt met diverse online instrumenten hulp bij outplacement voor boventallige werknemers.

De Career Advisor doet dit door de talenten van kandidaten en de persoonlijke voorkeuren voor beroepssectoren automatisch te koppelen aan mogelijk passende beroepen en vacatures. De Beroepsinteresse analyse geeft aan in welke sectoren en in welke activiteiten iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur geniet. De TMA Talentenanalyse is een uniek instrument waarbij door middel van een interactieve online methode de drijfveren en talenten van een kandidaat in kaart worden gebracht.

Dit totaalpakket aan online instrumenten maakt het mogelijk om vanuit eigen kracht met een duidelijk beeld van de interessegebieden een gefundeerd advies te geven over de mogelijkheden die er zijn. Denken vanuit kansen, mogelijkheden. Waarbij een goed beeld van persoonlijkheid en een duidelijk voorkeur in beroepen de richting aan geven en de career advisor de verbreeding geeft om met een open vizier op zoek te gaan naar een vervolg in je carriere.

Wat wil ik?

TMA talentenanalyse
De TMA Talentenanalyse is een uniek instrument waarbij door middel van een online methode talenten van een kandidaat in kaart worden gebracht. Daarnaast ontdekt de kandidaat hoe hij zijn leer- en ontwikkelstijl is en zijn voorkeur in werkomgeving en management.

Radar

TMA competentie potentieel
Vanuit de Talentenanalyse wordt de TMA Competentie potentieel gegenereerd. Dit document geeft aan of een competentie makkelijk, redelijk of moeilijk te ontwikkelen is (op basis van de persoonlijke drijfveren en talenten).Samenwerken Makkelijk ontwikkelbaar 9 Hulpvaardigheid 9 Sociabiliteit 9
Schriftelijke vaardigheid Geen indicatie          
Sociabiliteit Makkelijk ontwikkelbaar  7 Extraversie 5 Sociabiliteit 9
 Stressbestendigheid Redelijk ontwikkelbaar  4 Stressbestendigheid 4    
 Vasthoudendheid  Moeilijk ontwikkelbaar  3 Volharding 3    
 

Probeer nu onze app waarmee je makkelijk
mobiel actuele vacatures kunt vinden...

Wat vind ik interessant?

Beroepsinteresse analyse
De Beroepsinteresse analyse geeft aan in welke sectoren en in welke activiteiten iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur geniet.

De beroepsinteresse analyse gaat enerzijds uit van de matchingsbenadering waarbij de interesses voor bepaalde beroepssectoren achterhaald worden en anderzijds uit van de interactionele benadering waarbij de interesses voor activiteiten een grotere rol spelen.

Radar Radar

 

Klik op de knop om de Career Advisor te proberen

Career Advisor

‘’Welke mogelijkheden zijn er?”

TMA Career Advisor
De TMA Career Advisor is een online mobiliteitsinstrument dat mensen helpt bij het zoeken naar mogelijk passende beroepen. De Career Advisor doet dit door de talenten van kandidaten en de persoonlijke voorkeuren voor beroepssectoren automatisch te koppelen aan mogelijk passende beroepen en vacatures. Kandidaten krijgen vanuit een database van de Europese Unie met 6000+ beroepen, een goed zicht op alle beroepen die mogelijk bij hun talenten en beroepsinteressegebied passen. Maar de TMA Career Advisor doet meer. Nadat de TMA Career Advisor een overzicht heeft getoond van mogelijk passende beroepen, kun je per beroep inzoomen en kijken welke competenties en skills er nodig zijn voor deze beroepen. Desgewenst kunnen kandidaten ook direct zoeken naar mogelijke vacatures voor het beroep.

 

Contact